Mit gyógyít a deutérium-víz?


A GVH nem a Preventa és a deutériumcsökkentett ivóvíz gyógyhatását vizsgálta. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2014. december 16-án kelt határozatára és a hatóság által kiadott sajtóközleményre reagálva a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. az alábbiakat tartja szükségesnek közölni. (A HYD Kft. közleménye a társaságot érintő GVH határozatról)

A deutériummegvonás daganatellenes és egyéb élettani hatása több mint húsz éve igazolt. Alkalmazásával – a hazai és független kutatók tudományos vizsgálatainak eredményei és a 15 éve törzskönyvezett daganatellenes állatgyógyászati készítménnyel szerzett tapasztalatok alapján – a daganatos betegségek hatékonyan kezelhetők, kiújulásuk megelőzhető, ezért a cég kommunikációjának ezzel kapcsolatos állításai megfelelnek a valóságnak, a tudomány mai állásának, és nem tekinthetők megtévesztőnek.

A GVH a HYD Kft.-vel szemben azért szabott ki bírságot, mert úgy találta, hogy a cég kommunikációi sértik azon jogszabályi előírást, amely szerint élelmiszernek betegséget megelőző, gyógyító hatás nem tulajdonítható. A HYD Kft. reklámjait és tudományos kutatásokkal kapcsolatos kommunikációit ― a cég véleménye szerint ― a GVH vitathatóan ítélte meg úgy, hogy a tudományos eredmények ismertetése és a kutató személyének megjelenítése közvetve a Preventa termékek értékesítésének fokozását szolgálta, így ezek sértik az élelmiszerekkel kapcsolatos reklámtilalmakat.

A GVH által kiszabott bírság olyan jelentős mértékű, hogy a társaság működését, a további kutatásokat, fejlesztéseket teljesen ellehetetlenítheti, elveheti a lehetőségét a humán felhasználásra szánt gyógyszerkészítmény törzskönyvezésének is. A GVH bírság azt sem veszi figyelembe, hogy még abban az esetben is, ha a társaság valóban megsértette volna az élelmiszerek reklámozására vonatkozó előírásokat (miként a HYD Kft. szerint nem), a deutériummegvonással kapcsolatos kutatásokról történő korrekt tájékoztatáshoz fűződő jog és társadalmi érdek jelentősebb, mint egy állítólagos jogszabálysértés ilyen súlyú szankcionálása. Egyébiránt a GVH saját határozata szerint sem rendelkezik kellő szaktudással tudományos, egészségügyi kérdések megítéléséhez. 

A HYD Kft. hangsúlyozza, hogy a korábban lefolytatott GVH vizsgálat nyomán kereskedelmi kommunikációját olyan módon alakította át, ahogyan azt a hivatal 2011-ben előírta. A jelenlegi határozat viszont azt mutatja, hogy GVH versenytanácsának ez mégsem felel meg; a korábbi határozat többféle módon is értelmezhető. A határozat nem adott világos, egyértelmű támpontot, iránymutatást a cég jövőbeli kommunikációját illetően, így szinte bármikor újabb bírság róható ki rá, amely sértheti a tisztességes eljáráshoz való jogot és jogbiztonságot.
 
A cég úgy ítéli meg, hogy a GVH 2014 decemberében született határozata azzal, hogy lényegében a tudományos kutatás eredményeiről szóló tájékoztatások és a kutatás eredményeként létrehozott termék reklámja között közvetlen és egyértelmű kapcsolatot lát, gyakorlatilag megvonja a HYD Kft. jogát ahhoz – és erőforrásainak jelentős részét elvonja attól –, hogy egy súlyos népegészségügyi probléma megoldását célzó tudományos eredményeit a médiában szabadon és széleskörűen közreadhassa, saját kutatásainak szakmai és emberi elismeréseit hasznosítsa. A GVH jelen határozatának jogszerűségét a HYD Kft. vitatja és annak bírósági felülvizsgálatát kéri.


Cikk megosztása:
« Vissza a főoldalra